קופסה עם מכסה מסתובב

הרכבה: 26     בנייה: 24

הרכבה
בנייה
נקה