פטיש 200 גרם

18

מומלץ להכנה של כל הפרויקטים שלנו המצריכים עבודה עם פטיש. פטיש קל יותר עלול להקשות על הילדים לבצע את המלאכה, ופטיש כבד יותר עלול לגרום לטעויות וסרבול בעבודה.