שיעור 3: חילוץ מסמרים

יניב הנגר מסביר כיצד יש לפעול כשברצוננו לחלץ מסמר שהתעקם.